Escort Tanışma Etkinlikleri için Katılım Koşulları

Escort Tanışma Etkinlikleri için Katılım Koşulları

Kocaeli Escort Tanışma Etkinlikleri için Katılım Koşulları aşağıdaki gibidir:


Katılımcıların 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

Etkinliğe katılmak isteyen kişilerin temiz ve düzgün giyimli olmaları beklenmektedir.

Etkinlik sırasında herhangi bir kaba veya saygısız davranış sergilenmemelidir.

Etkinlik boyunca alkollü içecekler tüketilmemelidir.

Etkinlik alanında herhangi bir şekilde silah veya tehlikeli madde bulundurulmamalıdır.

Bu koşullara uymayan katılımcılar etkinlikten çıkarılabilir veya gelecekteki etkinliklere katılımları engellenebilir.

Etkinlik sırasında diğer katılımcılara saygılı ve anlayışlı olunmalıdır.

Etkinlikte herhangi bir ticari amaç güdülmemelidir.

Etkinlikte fotoğraf veya video çekimi yapılacaksa, diğer katılımcılardan izin alınmalıdır.

Etkinlik süresince etkinlik alanının temiz ve düzenli tutulmasına yardımcı olunmalıdır.

Etkinlik sonrasında oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumda, etkinlik organizatörlerine yardımcı olunmalıdır.

Bu katılım koşullarına uymak, etkinliğin düzenli ve keyifli bir şekilde geçmesini sağlayacaktır. Katılımcıların bu kurallara saygı göstermeleri önemlidir.